Privacy verklaring van melvin-hamilton.nl

Gegevensprivacy is van groot belang voor Melvin & Hamilton en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Melvin & Hamilton Digital
32, rue d’Argout
75002 Paris

Registratienummer: R.C.S B 518466644 Geautoriseerde vertegenwoordiger: Nicolas Metzke
BTW-nummer: NL824302564B01

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Melvin-hamilton.nl fungeert slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens het Franse bedrijf.

Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Melvin & Hamilton Digital die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer Melvin & Hamilton Digital uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Als u een account bij Melvin & Hamilton Digital heeft, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw account en lidmaatschap pagina's.

Recht op verwijdering:
U heeft het recht om op elk moment de door Melvin & Hamilton Digital verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
 • * u heeft een lopende zaak met de klantenservice
 • * u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • * u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Melvin & Hamilton Digital, ongeacht de betalingswijze
 • * u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
 • * uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
 • * uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
 • * indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Melvin & Hamilton Digital. Melvin & Hamilton Digital zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
 • * de instructies volgen in elke marketing mail
 • * de instellingen van uw Melvin & Hamilton Digital klanten account aanpassen
Recht op restrictie:
U heeft in de volgende omstandigheden het recht om Melvin & Hamilton Digital te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
 • * als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Melvin & Hamilton Digital, beperkt Melvin & Hamilton Digital elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,
 • * indien u een claim heeft ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Melvin & Hamilton Digital elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
 • * als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
 • * als Melvin & Hamilton Digital de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers bereiken via avg@melvin-hamilton.com.

Data Protection Officer:

We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via avg@melvin-hamilton.com met “DPO” als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat Melvin & Hamilton Digital uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u aankoop online bij Melvin & Hamilton Digital te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items.

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.

We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren en om uw wettelijke leeftijd voor online shopping te valideren en om uw adres te bevestigen met externe partners.

We willen u verschillende betaalmethoden aanbieden en analyseren uw gegevens om uit te vinden welke betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, met inbegrip van uw betalingsgeschiedenis en kredietcontroles

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
 • * contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • * betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • * bestelgegevens

Als u een Melvin & Hamilton Digital klanten account heeft verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan bedrijven om uw adres te valideren, aan communicatiebureaus om u een bestelbevestiging te sturen, aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, aan betalingsdienstaanbieders voor uw betaling, aan kredietinformatiebureaus voor identiteitscontroles en kredietcontroles en aan incassobureaus.

Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Melvin & Hamilton Digital te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

Direct marketing

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen via e-mails.

Om uw ervaring met Melvin & Hamilton Digital te optimaliseren, voorzien we u van relevante informatie, bevelen we producten aan, sturen we u herinneringsberichten over producten die zich nog in uw shoppingbag bevinden en sturen we u gepersonaliseerde aanbiedingen. Al deze diensten zijn gebaseerd op uw vorige aankopen, waar u op geklikt heeftt en informatie die u ons verstrekt heeft.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
 • * contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en postcode
 • * geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen)
 • * op welke producten en aanbiedingen u hebt geklikt
Als u een Melvin & Hamilton Digital account heeft, verwerken we ook uw persoonsgegevens die zijn verstrekt met betrekking tot het account en lidmaatschap, zoals:
 • * naam
 • * adres
 • * leeftijd
 • * aankoopgeschiedenis
 • * hoe u door de site heeft genavigeerd en waar u op hebt geklikt
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van de bovengenoemde diensten. Gegevens die doorgestuurd worden aan mediabureaus en technische leveranciers worden gebruikt voor de distributie van fysieke en digitale direct marketing. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Melvin & Hamilton Digital voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u instemt met direct marketing.

Het recht om uw toestemming in te trekken:

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing.

Wanneer u hiervoor kiest, is Melvin & Hamilton Digital niet in staat om u verdere direct marketing aanbiedingen of informatie te sturen op basis van uw toestemming.

Indien u geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u zich inschrijven door:
 • * de instructies te volgen in elke marketingmail
 • * de instellingen aanpassen van uw Melvin & Hamilton Digital account
 • * door contact op te nemen met ons via avg@melvin-hamilton.com
Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt.

Met betrekking tot e-mail marketing, beschouwen we u als een inactieve klant als u het afgelopen jaar geen e-mail hebt geopend. Na deze tijdsperiode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de officer (beheerder) of uw rechten.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Hoe gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies om uw favoriete artikelen op te slaan. We gebruiken cookies tijdens uw sessie wanneer een filter gebruikt, om na te kijken of u al ingelogd bent of om te zien of u een product in uw winkelwagen heeft.

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina's verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account.

Wie kan uw persoonlijke gegevens raadplegen?

De gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om u de bovengenoemde diensten te bieden, in een analysetool om statistieken te verzamelen en onze site te optimaliseren en om u geschikte ondersteuningen te bieden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u bent ingelogd op uw account, is de juridische grondslag gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Melvin & Hamilton bewaart uw persoonsgegevens niet. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder "Help" in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.

 Back to the top
Terug naar boven
  Laden..